Izvedene delavnice, treningi in predavanja: PRIZMA

Seznam izvedenih delavnic, treningov predavanj skozi leta (2016 – 2021):
Izvajalci:
 • Živa Novak Antolič (medicinski trener)
 • Sabina Kračun
 • Darko Zabukovšek
 • Mark Bračič

2021

DMSBZT Celje:
 • 23. januar
 • 30. januar
 • 23. marec
 • 20. april
 • 19. maj
 • 29. september
Zbornica – Zveza:
 • 27. januar
 • 17. februar
 • 24. februar
 • 7. april
 • 12. maj
 • 2. junij
 • 8. september
 • 6. oktober
Porodn.:
 • 9. junij
DMSBZT Koroške:
 • 14. april
DMSBZT Gorenjske:
 • 22. april
UL:
 • 14. junij
EBCOB:
 • 4. september
UKCL:
 • 29. september
ZDGO:
 • 4. oktober
 • 6. oktober
NM:
 • 21. oktober

2020

DMSBZT Celje:
 • 5. februar (ostale načrtovane delavnice odpovedane zaradi COVID-19)
TEDx čajanka:
 • 13. februar
MS oftalmologija:
 • 6. marec
UKCL:
 • 30. januar
ZD Mb (delavnica za reševalce):
 • 19. februar
ZD Šmarje pri Jelšah (delavnica za reševalce):
 • 22. junij
ZZS (delavnice preko spleta):
 • 14. april
 • 22. april
 • 4. maj
 • 13. maj
 • 21. maj
 • 7. oktober
Onkološki inštitut Ljubljana:
 • 15. januar
 • 22. januar
 • 12. februar
 • 26. februar (ostale načrtovane aktivnosti odpovedane zaradi COVID-19)
Neimenovano:
 • 12. februar
 • 15. oktober (preko spleta zaradi COVID-19)
 • 4. november (preko spleta zaradi COVID-19)
 • 2. december (preko spleta zaradi COVID-19)

2019

Onkološki inštitut Ljubljana:
 • 12. november
 • 4. december
 • 11. december
DMSBZT Gorenjske:
 • 7. marec
ZZS:
 • 20. marec
 • 16. oktober
SB SG:
 • 28. marec
DMSBZT Celje:
 • 30. januar
 • 22. februar
 • 27. marec
 • 24. april
 • 18. september
 • 23. oktober
 • 27. november
Zbornica – Zveza:
 • 9. januar
 • 13. februar
 • 13. marec
 • 10. april
 • 18. september
 • 9. oktober
 • 13. november
 • 11. december

2018

UKCL:
 • 18. maj
CGM:
 • 18. oktober
ZD NG:
 • 24. maj
SLOVENTA:
 • 2. februar
ZZS:
 • 14. februar

2017

UKCL:
 • 28. marec
 • 25. oktober
ZZS:
 • 18. oktober
ENTOG:
 • 2. junij

2016

UKCL:
 • 20. april
 • 20. oktober