Delavnice

Opravljene delavnice in predavanja za preprečevanje izgorelosti

Sabina Kračun in Darko Zabukovšek
Celje DMSBZT 2019: 30. 1., 27. 2., 24. 4., 18. 9., 23. 10., 27. 11.
2020: 5. 2. ostale načrtovane delavnice so zaradi COVID-19 odpadle
NAČRT ZA LETO 2021: 26. 1., 23. 2., 30. 3., 21. 4., 18. 5., 28. 9., 26. 10., 23. 11.

Onkološki inštitut
2019: 12. 11., 4. 12., 11. 12.
2020: 15. 1., 22. 1., 12. 2., 26. 2., ostale načrtovane delavnice so zaradi COVID-19 odpadle

Darko Zabukovšek
Delavnice za reševalce
Maribor: 19. 2. 2020
Šmarje pri Jelšah: 22. 6. 2020.

Mark Bračič
Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

2019: 9. 1., 13. 2.,13. 3.,10. 4.,18. 9., 9. 10.,13. 11.,11. 12.
2020: 12. 2., ostale načrtovane delavnice so zaradi COVID-19 odpadle, nadaljevale se bodo po spletu

Živa Novak Antolič in Medicinski trenerji
2016: UKCL 20. 4.; 20. 10.
2017: UKCL 28. 3.; 25. 10.; ZZS 18. 10.; ENTOG 2. 6.
2018: UKCL 18. 5.; CGM 18. 10.; ZD NG 24. 5.; SLOVENTA 2. 2.; ZZS 14. 2.
2019: DMSBZT Gorenjske 7. 3., ZZS 20. 3., 16. 10.; SB SG 28. 3.
2020: TEDx čajanka: 13. 2.; 6. 3. MS oftalmologija; UKCL 30. 1.; ZZS – delavnice preko spleta: 14. 4., 22. 4., 4. 5., 13. 5., 21. 5., 7. 10.