Medosebni izzivi in rešitve

Komunikacijske težave med intenzivistom in svojci

Izziv: narobe razumljene informacije, ker jih podajamo brez osebnega kontakta, ker jih vsak dan podaja nekdo drug, ker so prisotni zvoki v ozadju, ker je premalo časa.

Rešitev: poseben prostor za komuniciranje, predaja informacij glede komunikacije s svojci med zdravniki, daljši časovni okvir za podajanje informacij.


(Ideje iz delavnic uredila: Živa Novak Antolič, dr. med.)