Sistemski izzivi in rešitve

Izziv: pomanjkanje kadra v določenih specializacijah na nacionalnem nivoju

Rešitev: bi bila v smislu dobre prezentacije stroke na medicinski fakulteti, z zanimivim pristopom, novačenjem, možnostjo bonitet in volontiranja za čas študija.


Izziv: ustrezno financiranje zdravstva

Rešitev: v politiko bi morala iti oseba/več oseb z vizijo, znanjem in željo po izboljšanju sistema financiranja


Izziv: izgorelost zdravstvenih delavcev

Rešitev: a priori (ne samo tisti, ki bi se odzvali na ponudbo pogovora – taki so potem stigmatizirani) bi vsak zdravstveni delavec moral imeti letni razgovor s psihologom/ psihoterapevtom in seveda nadaljevanje terapij/ pogovorov ob želji zdravstvenega delavca.


(Ideje iz delavnic uredila: Živa Novak Antolič, dr. med.)