Kako pridobim minuto na dan

Na https://siol.net/siol-plus/kolumne/miha-mazzini-o-delu-in-smislu-551090 si lahko preberemo, da je raziskava med Nizozemskimi delavci pokazala, da jih 40 odstotkov meni, da je njihova služba nesmiselna, v Angliji pa je takih 37 odstotkov.

Primer nesmiselnega dela: v Ljubljani listje odpihavajo s pomočjo neznansko glasnih, smrdljivih puhalnikov, ki onesnažujejo ozračje z izpušnimi plini in hrupom. Ko se tak grotesken upravljalec puhalnika – na ušesih ima ščitnike, ki ga branijo pred hrupom, na nosu velika zaščitna očala, na hrbtu težko posodo z zalogo goriva, v roki rohneč puhalnik – pojavi na potki v Tivoliju na robu gozda in puha listje, otroci samo strmijo in se »učijo«, da je tako najbrž prav. Veter bo z naslednjim sunkom odpihnil njegovo delo. Vem, da delavec ni kriv. Bori se za lastno preživetje in dela, kar so mu ukazali. (https://www.freeideascenter.si/2019/12/01/vesolje-in-cloveska-neumnost-sta-brezmejna)

Delo zdravstvenih delavcev je zelo smiselno. Nikakor pa ni vse delo, ki ga opravljajo, smiselno. V tej naši rubriki zbiramo ideje, predloge in dobre prakse, kako pridobiti kakšno minuto na dan z opuščanjem nesmiselnega dela, ki ne bo imelo nikakršnega vpliva na kakovost obravnave pacientov. Vabljeni, da ob svojem delu razmišljate, kaj bi lahko opustili brez škode za paciente, in nam sporočite, da si bodo še drugi lahko prebrali o tem. Ta pridobljena minuta pa ni namenjena vaši dodatni obremenitvi! Namenjena je temu, da svoje delo lahko opravljate malo bolj mirno, brez neprestane naglice in pritiska.

Živa Novak Antolič, dr. med

  1. Opuščanje nesmiselnega dela, npr. vodenje evidence o morebitnem sumu na COVID 19 ob prihodu in odhodu zdravstvenih delavcev na delo (izpolnjevanje vprašalnika, merjenje telesne temperature) nima pravega smisla, še zlasti ne za cepljene in prebolevnike. Za ostale je predvideno redno testiranje, v primeru simptomov pa je testiranje obvezno. Ob negativnem testu je delavec kljub simptomom razporejen na delovno mesto.
  2. Apeliranje na specialiste sekundarnega/terciarnega nivoja glede podaljševanja veljavnosti napotnic. Od leta 2020 klinični specialisti lahko podaljšajo napotnico, ki jo izda izbrani osebni zdravnik, še 2 x za največ 1 leto, če predvidijo, da bodo kontrolni pregledi pacienta pri njih še potrebni. Na primarnem nivoju pisanje napotnic zaradi številčnosti le teh vsakodnevno vzame precej časa.
  3. Apeliranje na delodajalce glede bolniškega staleža. Zaposleni ima od konca leta 2020 možnost koristiti do 3 zaporedne dni bolniškega staleža v tekočem letu brez obiska izbranega osebnega zdravnika in izdaje potrdila na način, da o tem obvesti le delodajalca in stalež uredi direktno z njim.
  4. Urediti delovni čas na sebi in bolniku prijazen in primeren tempo. Naročanje bolnikov na 5 minut nima nobenega smisla, ker v tem času ni realno pričakovati kvalitetne obravnave. Na ta račun se bolnik zato večkrat vrača v ambulanto, kar skupno predstavlja daljši čas obravnave, kot če bi zanj že v začetku imeli več časa.
  5. Ločiti čas za bolnike od administrativnega dela. Čas, ki je namenjen delu z bolniki, naj bo rezerviran le za to delo. Vmesno ukvarjanje z administracijo je lahko kradljivec časa in ga je bolje opredeliti posebej.

Nataša Curl, dr. med., spec. druž. med.