Posledice izgorelosti

Avtorica: Sabina Kračun, diplomirana medicinska sestra, magistrica zakonskih in družinskih študij

Visok absentizem (absence – angl. odsotnost): zaposleni, ki so izčrpani, se pogosto umaknejo iz delovne situacije, saj so delovne obremenitve nevzdržne. Med rednim
delovnikom nimajo dovolj možnosti, da bi se spočili in si nabrali novih moči. Zaposleni so
običajno odsotni z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana.

Visok prezentizem: prezentizem je nasproten od absentizma, saj so zaposleni prisotni na
delovnem mestu, čeprav bi zaradi bolezni, stresa, duševne stiske ali drugih razlogov morali
biti doma. Prezentizem je za organizacijo velik strošek (je indirekten), saj je delovna storilnost nižja in je prisotna večja možnost napak in nesreč pri delu v primerjavi, če bi bili zdravi. Okrevanje je dolgotrajnejše, kot če bi v času bolezni ostali doma. Če pa gre za nalezljive bolezni, pa je veliko tveganje za prenos infekcij na ostale zdrave. Za organizacijo stroški
prezentizma presegajo stroške absentizma.

Visoka fluktuacija (fluctuare – lat. valovati, nihati): »fluktuacija je pogosto menjavanje kadrov in je lahko za delovno organizacijo neugodna, saj je potrebno kadre nadomestiti z novimi, kar lahko povzroča motnje v delovanju delovne organizacije.«

Duševni in telesni zlom (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 2012, 9).
Slabi medsebojni odnosi med zaposlenimi: vplivajo na manjše zadovoljstvo, motiviranost, kreativnost in fleksibilnost, saj so zaposleni pod stresom. Zaradi tega so pogostejši konflikti, sovraštvo in nezaupanje, kar pa zelo ovira prenos delovnih nalog.

Nezadovoljstvo in nemotiviranost zaposlenih: ima za posledico vrsto nevšečnosti: zmanjšan občutek pripadnosti organizaciji, neupoštevanje delovnih procedur, zamujanje na delo, dolge delovne odmore ipd. (povečani stroški zaradi zmanjšane produktivnosti).

Slaba kvaliteta dela: delodajalec plača visoko ceno, saj zaposleni pod stresom povzročajo škodo zaradi pogostega neprofesionalnega vedenja do pacientov, napak ter napačnih odločitev. Visoko število nesreč pri delu: pogosta posledica nesreč pri delu so težave s
koncentracijo. Zaradi tega morajo zaposleni v bolniški stalež, velikokrat pa so tudi razlog za
prezgodnjo upokojitev.

Vpliv na odločitve: se nanaša na sprejemanje strokovnih odločitev glede oseb, ki potrebujejo pomoč. Zaradi poklicne izčrpanosti se odločijo, da bodo manj »vložili« v drugega in so zaradi tega manj zavzeti in kažejo manj zanimanja.