Rešitve za izzive

 • Sistemski izzivi in rešitve

  Izziv: pomanjkanje kadra v določenih specializacijah na nacionalnem nivoju

  Rešitev: bi bila v smislu dobre prezentacije stroke na medicinski fakulteti, z zanimivim pristopom, novačenjem, možnostjo bonitet in volontiranja za čas študija.


  Izziv: ustrezno financiranje zdravstva

  Rešitev: v politiko bi morala iti oseba/več oseb z vizijo, znanjem in željo po izboljšanju sistema financiranja


  Izziv: izgorelost zdravstvenih delavcev

  Rešitev: a priori (ne samo tisti, ki bi se odzvali na ponudbo pogovora – taki so potem stigmatizirani) bi vsak zdravstveni delavec moral imeti letni razgovor s psihologom/ psihoterapevtom in seveda nadaljevanje terapij/ pogovorov ob želji zdravstvenega delavca.


  (Ideje iz delavnic uredila: Živa Novak Antolič, dr. med.)

 • Medosebni izzivi in rešitve

  Komunikacijske težave med intenzivistom in svojci

  Izziv: narobe razumljene informacije, ker jih podajamo brez osebnega kontakta, ker jih vsak dan podaja nekdo drug, ker so prisotni zvoki v ozadju, ker je premalo časa.

  Rešitev: poseben prostor za komuniciranje, predaja informacij glede komunikacije s svojci med zdravniki, daljši časovni okvir za podajanje informacij.


  (Ideje iz delavnic uredila: Živa Novak Antolič, dr. med.)

 • Osebni izzivi in rešitve

  Izziv: Kako naj rečem NE?

  Na delavnicah in predavanjih o preprečevanju izgorelosti včasih rečem: »Če si zapomnite samo eno stvar od vsega, o čemer smo se pogovarjali, naj bo to: MORAM SE NAUČITI REČI NE.« Odziv je navadno takšen: »Zveni lepo; zdaj me pa še naučite, kako naj rečem NE!« Najlepše ponazarja to nemoč mnenje udeleženca: »Predavanje je bilo na mestu, vendar skoraj nerealne trditve. Če bom zamahnil z roko čez ramo*, mi ne bo to nič pomagalo, saj pritiski okolice se bodo še naprej nadaljevali. Vodstvo bo še naprej zahtevalo svoje (tudi delo, ki naj bi bilo nesmiselno).«

  *Gre za Body2Brain® vajo št. 5 v knjižici Dobro spi nevrologinje Claudie Croos-Mueller. Nevrologinja razloži, da se hočejo slaba doživetja naseliti v možganih, najraje v amigdali – mandlju, ki ima za trenutke nevarnosti pripravljene boj, beg ali okamnelost. Ob tem se proizvedejo stresni hormoni, ki so odličen vir energije za boj ali beg in se takrat običajno do kraja potrošijo. Le pri okamnelosti pa žal samo švigajo po možganih, povzročajo nerazveseljive telesne odzive in omejujejo mišljenje in delovanje. Vaje Body2Brain® – seveda ob rednem izvajanju – poskrbijo za čustveno in duševno varnost, osvobodijo nas čustev nemoči in napolnijo z občutjem samoučinkovitosti. Gl. tudi rubriko Kako pridobim minuto na dan (op.ur.).

  Rešitev: Joshua Freedman (josh@6seconds.org), direktor Six Seconds, The Emotional Intelligence Network, pravi, da je za to potrebnih 5 razmislekov.

  1. Zavedaj se, da delujemo po vzorcu: tako so nas naučili, da vedno rečemo DA.
  2. Zavedaj se, da reči DA pomeni reči NE nekomu drugemu – običajno sebi.
  3. Pomisli, ali sploh veš, čemu rečeš DA?
  4. Vprašaj, da boš razumel/a, zakaj naj bi to naredil/a.
  5. Če rečeš DA, reci: »DA, AMPAK neko drugo opravilo pa mi odvzemite.«

  Nekje sem tudi slišala napotek – avtor originala naj mi oprosti, ker ne vem kdo je – da naj nadrejenemu, ki nam želi dati še eno dodatno opravilo, pomolimo papir s štirimi razdelki. Prosimo, naj sam/a vpiše novo opravilo v enega od naslednjih razdelkov: nujno pomembno, nenujno pomembno, nujno nepomembno, nenujno nepomembno.


  (Ideje iz delavnic uredila: Živa Novak Antolič, dr. med.)