Sploh komu pripadam

Avtorica: Sabina Kračun, diplomirana medicinska sestra, magistrica zakonskih in družinskih študij

Visoka fluktuacija (fluctuare – lat. valovati, nihati): fluktuacija je pogosto menjavanje kadrov in je lahko za delovno organizacijo neugodna, saj je potrebno kadre nadomestiti z novimi, kar lahko povzroča motnje v delovanju delovne organizacije.

DMS (44 let), strokovni vodja oddelka

»Vedno pogosteje delodajalec delo organizira z zahtevo, da bi en zaposleni bil usposobljen za več različnih delovišč. Tako rekoč bi bil: »eden za vse«. To se teoretično sliši lepo in tudi zelo ekonomično za delodajalca. Pa vendar je tu treba omeniti stiske, v kakršnih se zaposleni znajdejo: pogosto se pojavi strah pred neznanjem ter pomanjkljivo usposobljenostjo za zelo specifična področja. S strokovnega stališča se pojavijo pomisleki glede kakovostne oskrbe pacienta. Pogosto pa je ravno kroženje zaposlenih tolmačeno kot grožnja, s katero se sooča posamezni zaposleni. Stalen pojav je prihajanje vedno novih in novih zaposlenih na oddelke za nadomeščanja kadrovskih izpadov zaradi bolniških odsotnosti. Nekateri zaposleni se tako soočajo s stalnim mentorstvom in skrbjo ter odgovornostjo še za nekoga, ki je na trenutnem oddelku le kratek čas. Za mentorja je to naporno in marsikdaj je v to prisiljen – saj za to ni stimuliran in mu predstavlja dodatno breme. Novo zaposleni pa nima globjega interesa za učenje podrobnosti, saj ve, da bo naslednji teden razporejen na drugo delovišče drugega oddelka. Zaznavamo veliko izgubo za vse vpletene, saj ne moremo govoriti o pripadnosti, povezanosti, niti o stalnici in rutini, ki dajejo občutek varnosti vsem zaposlenim.«

Ne samo, da pogosto menjavanje kadrov povzroča motnje v delovnem procesu, zmanjša se zadovoljstvo zaposlenih tako na strani mentorjev (saj želijo svoje znanje prenesti na druge – »biti mentor več kot tri dni«) kot na strani začasno zaposlenih (»še preden se naučim moram drugam«). Izgublja se občutek pripadnosti – »kje sem sploh doma?« Odsotna je trdna skupnost, ki je posledica pozitivne povezanosti z drugimi v delovnem okolju. Zaposleni so prikrajšani za deljenje kakovostnega dela, ugodja, potrditve, humorja …